Preken 

op volgorde van Bijbeltekst

Bij preken van vóór 2015 word je automatisch doorverwezen naar mijn oude website.

Preken Genesis-Job

Genesis 14:17-24
Verwachtingenmanagement

Created with Sketch.

Als God je roept, waarnaartoe dan ook of voor welke taak dan ook, hoe manage je dan je verwachtingen? Verwacht je het dan van de wég of van Gód? 

Genesis 37
Familiesores

Created with Sketch.

Er zijn drie grote uitdagingen die we in het leven onder ogen moeten zien:1) de familie waaruit je komt; 2) de eenzaamheid in je leven; 3) de pijn die je is aangedaan. En de vraag is: Hoe reageer je?

Exodus 34:5-8 en Jesaja 49:14-16a
Méér dan moederliefde

Created with Sketch.

Ons verdriet dwingt ons het te hebben over wie Hij is. De HEER is liefdevol is: Hij weet zich als een moeder onverbrekelijk met haar kinderen verbonden.  

1 Samuël 17
Geloven 'Outside the box'

Created with Sketch.

Onze kracht ligt niet in één of andere management strategie waarin wij outside the box moeten leren denken. Onze kracht ligt in een God, die buiten de bestaande kaders om werkt.

2 Koningen 5:1-19 
Boos

Created with Sketch.

Iedereen heeft iets in zijn leven waarbij hij wel wat hulp kan gebruiken. Misschien heb je het gevoel vast te zitten in dezelfde patronen of is er een nieuwe ontwikkeling in je leven die stress of verdriet veroorzaakt. Wat je probleem ook is, wij kunnen een therapeutisch plan voor je opstellen om je te helpen.

Ester 4:14
In een wereld zónder God door God geroepen worden

Created with Sketch.

God is niet ‘voor handen’, en toch zien we Gods hand overal. Dat geeft ons de moed om onze eigen grenzen te verleggen; om dát te doen, waarvan we zelf niet hadden gedacht dat we het ooit zouden doen, of kunnen. 

Mozes ontmoet Steve Jobs: 'He's gonna upgrade your tablets'
Ds. Ilonka Terlouw vraagt zich af: Hoe doe je dat, gewoon geloven?

Preken over Psalmen

Psalm 23:5
God is goed

Created with Sketch.

Dankbaar zijn? Soms zou je wel willen, maar kan je er gewoon even niets mee. En toch vraagt God je om er -  vóór het oog van je vijanden – een feestje van te maken. 

Psalm 56:9
Tranen 

Created with Sketch.

Overal om mij heen zie ik het gebeuren: hoe onzorgvuldig er wordt omgegaan met het verdriet van mensen. God gaat compleet anders om met ons verdriet.

Psalm 84
Heimwee naar God

Created with Sketch.

Verlangen we er wel echt naar, om zo dicht bij God te leven? Het is niet onmogelijk om zo sterk naar God te verlangen. Ik denk dat het vergelijkbaar is met heimwee.

Psalm 121
Help, ik ga op vakantie! 

Created with Sketch.

Hoe ga jij op reis? Bedenk telkens dat God als een schaduw met je leven meegaat. Als de hitte je teveel wordt, is Gods schaduw maar één stap weg. Het leven is een pelgrimsreis onder het wakende oog van God.

Preken Spreuken -  Profeten

Spreuken 25:11 (en Jacobus 3:2b-13)
Over vriendelijk spreken gesproken 

Created with Sketch.

De vraag is niet: Wat wil ik kwijt? Het gaat er niet om dat jij je hart kan luchten, maar dat je de ander dient met wat je zegt.

Prediker 3:1-15
Inzicht in de tijd 

Created with Sketch.

Hoe laat is het in jouw leven? Prediker 3 vormt een uitnodiging in de tijd te leven en te genieten, maar dan niet zoals de 'pretparkgeneratie'

Preken Evangelieën

Matteüs 6:6-15
Onze Vader (1): Wat ontbreekt er in het Onze Vader?

Created with Sketch.

Onze gebeden zijn doorspekt van het ‘ik’! Maar in het volmaakte gebed dat Jezus ons leert, komt het woordje ‘ik’ niet voor, en het woordje ‘mij’ ook al niet.  

Matteüs 6:9b
Onze Vader (2): Tot wie bidden we?

Created with Sketch.

Bij de woorden ‘Onze Vader’ kunnen we Gods vaderschap makkelijk met onze eigen ideeën invullen. We moeten bij Jezus te rade te gaan. God is boven alles zíjn Vader. 

Matteüs 6:10
Onze Vader (3): De hemel op aarde

Created with Sketch.

Die knagende en regelmatig terugkerende onrust dat God soms zo ver weg lijkt! Dat kan ons boos maken, dat kan ons bitter maken, óf het kan ons tot bidders maken. 

Matteüs 6:11
Onze Vader (4): 'Here, geef ons vandaag...'

Created with Sketch.

De vragen van gisteren zijn de vragen van gisteren. God vraagt je: Wat kan ik vandaag voor je doen? Nu? Waar loop je nu tegenaan? 

Matteüs 6:12b en 15
Onze Vader (5): Het grootste probleem

Created with Sketch.

Hoe kan er ooit wereldwijde vrede zijn als wij elkaar niet kunnen uitstaan? Het grootste probleem van Gods komende rijk is niet of Gód ons wil vergeven. 

Matteüs 6:13
Onze Vader (6): Hoe blijf ik geloven?

Created with Sketch.

Ik las afgelopen week een verhaal van twee mensen die richting de veertig liepen en aangaven: “We zijn gewoon gestopt met geloven...” 

Matteüs 20:1-16
Jezelf vergelijken met anderen

Created with Sketch.

Onze gedachten staan vaak bol van de lijstjes waarin we van alles rangschikken. Maar de vraag is: Meet jij jezelf af aan anderen of aan God?

Matteüs 26
Bidden met de lijdende Jezus

Created with Sketch.

Wie bidden een plek geeft in zijn leven, kiest er bewust voor vast te houden aan een God die groter is dan zijn eigen zorgen. 

Matteüs 28
Op de puinhopen van ons leven

Created with Sketch.

Wat zijn dingen in jouw leven waarvan jij denkt ‘ik heb het verprutst’, 'of ‘een zooitje van gemaakt’? Op deze puinhopen staat het kruis.

Marcus 11 (en 2 Samuël 6)
'The Passion' & Palmpasen

Created with Sketch.

De intocht van de ark (2 Sam. 6) laat ons iets zien van het geheim van de intocht van Jezus. In Jezus is God aanwezig en dat zet alles op scherp. 

Marcus 14:1-10
Zij deed wat zij kon

Created with Sketch.

Verscheurdheid en gebrokenheid. Hoe vaak kunnen we dát zeggen in deze wereld, dat zulk lijden goed nieuws is? Slechts één mens, een vrouw,   bood Jezus een moment van genade in dat lijden.  

Marcus 11 (en 2 Samuël 6)
'The Passion' & Palmpasen

Created with Sketch.

De intocht van de ark (2 Sam. 6) laat ons iets zien van het geheim van de intocht van Jezus. In Jezus is God aanwezig en dat zet alles op scherp. 

Marcus 16
Van angst naar vertrouwen

Created with Sketch.

Hoe sta jij bij het graf? Met een mobieltje in je hand voor een selfie met de opgestane? Dán sta je er voor niets. Pasen vraagt om geloof.

Lucas 18:1-8
Ich schaffe das!

Created with Sketch.

Heeft bidden wel zin? Maar de vraag is niet of God gebeden verhoort, zegt Jezus. De werkelijke vraag is, of er nog wel mensen zijn die bidden.

Lucas 24
Naald in de hooiberg

Created with Sketch.

Op paasmorgen wordt Jezus gezocht, maar niet gevonden. Heb jij dat weleens meegemaakt? Dat je de Heer Jezus zoekt, maar Hem niet vindt?  

Johannes 9:1-41
Selective Attention

Created with Sketch.

Het wonder dat Jezus doet in Johannes 9, vormt een soort van experiment waarmee Jezus de mensen test om te kijken wat zij zien. Door stigmatisering en beeldvorming kun je blind worden voor Gods werk. 

Johannes 13
Mag Jezus jouw voeten wassen?

Created with Sketch.

Heel wat mensen vinden het makkelijk voor anderen te zorgen, dan zich te laten verzorgen. Als Jezus jouw voeten mag wassen, zal je Godsbeeld en zelfbeeld veranderen.

Johannes 13:31-35 & 1 Kor. 13:4-7
Een nieuw gebod

Created with Sketch.

Waaraan denk je dat mensen jou herkennen als  een discipel van Jezus Christus? Wat zouden ze over jou zeggen?  

Johannes 17
Bevrijd van angst

Created with Sketch.

Toen Jezus opstond, hervatte het oude leven zich niet. De opstanding van Jezus bevrijd je juist van je leven, van je pijn, van de crisis die je hebt meegemaakt. 

Preken Handelingen & Brieven

1 Korintiërs 15:12-19 en 1 Tessalonicenzen 4:13-18
Wij zijn mensen van de hoop

Created with Sketch.

'God, had u dat niet anders kunnen doen?' Wat is het geloof nog waard, als het dan, wanneer het erop aankomt, geen verschil blijkt te maken?

Gewoon geloven begint bij God zien in het gewone: in de wonderlijke kleuren van bloemen