Ilonka Terlouw 2014 foto voor promotie
herfst

Curriculum Vitae

Postdoc en docent praktische theologie PThU | 2022-heden 

In mijn werk aan de Protestantse Theologische Universiteit weet ik mij geroepen om God en mensen met elkaar te verbinden. Ik hoop dat het onderzoek dat ik doe en het onderwijs dat ik geef daaraan zal bijdragen. In een vijfjarig collaboratief, kwalitatief empirisch onderzoek werk ik aan een gebedscultuur die christenen en christelijke gemeenschappen zal helpen Gods toekomst tegemoet te leven in tijden van snelle kerkelijke veranderingen en maatschappelijk crises. 

Gastdocent praktische theologie Bapstisten Seminarium | 2022-heden 

Gemeentepredikant Tollebeek | 2015-2022

In de gastvrije gemeente Tollebeek vond ik in 2015 een plek, of beter gezegd: een gemeenschap van mensen van wie ik vertrouwen ontving en door wie ik me geroepen voelde. ‘Gastvrij‘ & ‘veelkleurig’ zijn woorden die de gemeente kenmerken. In deze kerk ervaren veel mensen dat ze welkom zijn zoals ze zijn. ‘Samen kerk zijn’ daar staan ze voor. Werken vanuit vertrouwen, korte lijntjes, de ruimte krijgen en rust bewaren, kortom: Tollebeek is een heerlijke werkplek. 

AIO (promotie-onderzoek) PThU | 2007-2015

In 2007 startte in aan een promotie traject aan de PThU (in Utrecht) onder begeleiding van prof. G. Immink, dr. T. Pleizier en prof. H. Stoffels. In januari 2015 promoveerde ik op het proefschrift Real Faith dat het kwalitatieve praktijkonderzoek naar de geloofsbeleving van evangelisch-protestanten presenteert. Wat betekent het voor deze gelovigen een 'persoonlijke relatie met Jezus' te hebben? In dit onderzoek komen twee van mijn interessegebieden samen: de Evangelische Beweging (en de opkomst daarvan in Nederland) en de zoektocht naar 'God in het gewone leven'.

Promotie Ilonka Terlouw Academiegebouw Groningen Proefschrift Real Faith Praktische Theologie

Nevenfuncties 

Maandelijkse gastspreker in radioprogramma Een Goede Zondag | 2022-heden

Synodelid Generale Synode PKN | 2021-2022

Redactiesecretaris Inspirare | 2020-heden

Redactielid Inspirare | 2014-heden

Adviesraad McClendon Chair namens EWV | 2019-2023

Bestuur Evangelisch Werkverband | 2015-2018

Opleiding 

PhD programme Noster | afgerond 2013

PhD programme NOSTER, Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap. Diploma behaald.

Predikantenopleiding | diploma 2007

Kerkelijke opleiding vanwege de PKN, PThU Utrecht.
Met in 2006: Internationaal afstudeeronderzoek naar de positie van de vrouw in de PCI (Protestant Church of India) in Mizoram, India. De PCI is actief in het Himalaya gebergte onder de daar wonende stammen. Ik verbleef op Aizawl Theological College (Mizoram) en in Meghalaya.

Doctoraal Theologie | diploma 2007

Universiteit van Utrecht. Specialisatie in Exegese Oude Testament.
Scriptie over Numeri 11, ‘de doodswens van Mozes’, waarin ik met taalanalyse (methode E. Talstra) en een verhaaltechnische analyse (methode M. Bal) Mozes’ gebed, het effect ervan op God en de afloop van het conflict tussen God en het volk bestudeer. 

University College Utrecht | diploma 2002

Universiteit van Utrecht. Bachelor General Social Sciences, diploma behaald Cum Laude. Majors in International Law, Human Rights, (Comparative) Politics en Economics.
Met in voorjaar 2001: Semester Politicologie, Universität Heidelberg (Duitsland), Erasmusprogramma.
Met in winter 2001: Internationale stage Fundraiser en onderwijzer bij Vidya Saga in Chennai/Madras (India), via AIESEC. 

VWO | diploma 1999

Erfgooiers College Huizen. Diploma behaald in 1999, met 12 vakken, zowel exacte vakken als talen. 
Met in 1998: PAD-Studiereis Duitsland, Europees Platform voor Onderwijs.

VWO diploma uitreiking Erfgooiers College Huizen Ilonka Terlouw 16 juni 1999
Bachelor of Arts Ilonka Terlouw University College Utrecht 30 mei 2002
Kerkelijk examen PThU Ilonka Terlouw Utrecht 13 juni 2007
Promotie Academiegebouw Groningen PThU Groningen  Ilonka Terlouw Dissertatie Real Faith

Nevenwerkzaamheden studietijd

(Gast)voorganger PKN | 2006-heden

Al jaren voor mijn bevestiging tot predikant, kreeg ik het voorrecht  in tal van gemeentes in Nederland te mogen vooorgaan. Met veel gemeentes heb ik in die jaren een bijzondere band mogen opbouwen. Na de eerste diensten voor het bijbehorende college, preekbevoegdheid gekregen in 2006. Colloquium in 2010, verlengd per 2014. 

Assistentschap prof. Korte | 2004-2005

Student-assistent prof. Korte (feministische theologie), KTU, onderzoek naar wonderen in de moderne samenleving. 

Cursusleider 'God in Frankrijk' | 2002-2003

Cursusleider cursus ‘God in Frankrijk,’ Universiteit Utrecht.

Assistentschap vak 'Spiritualiteit' | 2002-2003

Student-assistent prof. Korte, vak: spiritualiteit, Universiteit Utrecht. 

Assistentschap prof. Blans | 2002-2003

Student-assistent prof. Blans (filosofie), KTU, o.a. redactiewerkzaamheden God in Frankrijk (publicatie april 2003). 

Vrijwilliger in het kerkelijk jeugdwerk | 2004-2010

Medewerker Kerstconferentie HGJB: voorbereidingscommissie thema, workshops en P-team (pastoraat/nazorg).         

Kerstconferentie HGJB 2007
Kerstconferentie Ilonka Terlouw Bijbellezingen 2008
Kerstconferentie HGJB 2010 in Papendal
Preken in India Mizoram 2006
Preken door Ilonka Terlouw in India Mizoram 2006
Afstuderen kerkelijke opleiding PKN Ilonka Terlouw 2007