Kerkdienst Tollebeek door ds. Terlouw februari 2016

Preken thematisch geordend

Prekenseries: 

Geloven met je gezin (5 preken)
 Vrouwen die imponeren (4 preken)
Het Onze Vader (6 preken)

 Dagelijks leven  |  Gebed  |  Pasen & de opstanding  |  Als het leven zwaar valt  |  werken in Gods Koninkrijk  |  Gods genade 

Prekenserie: Geloven met je gezin

Preek Geloofsopvoeding Je kind bij God brengen

Geloofsopvoeding. De start: Je kind bij God brengen 

1 Samuel 1 en 2 | Hanna is niet druk met de vraag welke dingen van het geloof ze aan haar kind wil doorgeven, zij wil haar kind aan Gód geven. Zij bidt niet dat Gód dit of dat aan haar kind geeft, zij geeft haar kind aan God.

Inpsirerend Opvoeden met Golden Circle Sinek

Geloofsopvoeding 1: Inspirerend opvoeden

Filippenzen 2:15 | Inspirerend opvoeden begint met terugkijken op je eigen geloofsopvoeding (1) en jezelf vervolgens de 'waarom'-vraag te stellen (2). Wat zijn je diepste drijfveren?

Ducttape ouders snelle oplossingen voor opvoedproblemen

Geloofsopvoeding 2: De genade strategie

Johannes 1:17 | Opvoeden, hoe doe je dat? Met welke strategie bereik je de verlangens die jij en God hebben voor het leven van je kind? Deze preek weegt genade gedreven opvoeden af tegen alternatieve opvoedstrategieën.

Vier vrijheden Geloofsopvoeding 3 Preek 1 Johannes 4

Geloofsopvoeding 3: Vier vrijheden

1 Johannes 4:16-18 | Genade gedreven gezinnen bieden hun kinderen vier vrijheden. Het zijn bruikbare handvatten die we kunnen gebruiken om Gods genade uit te dragen in ons gezin en waarmee we onze kinderen een veilige, oordeelvrije ruimte bieden.

Zeven bouwstenen geloven met je gezin

Geloofsopvoeding 4: Goede gewoontes & gouden momenten 

Psalm 78:1-7 & Deut. 6:4-9 | Hoe kan je je kind helpen om zich het christelijk geloof zich eigen te maken? In deze preek worden zeven bouwstenen besproken die helpen om handen en voeten te geven aan geloven met je gezin. 


Prekenserie: Vrouwen die imponeren 

De weg naar de top Batseba

Batseba

2 Sam. 11, 12; 1 Kon. 1 | Wie is Batseba eigenlijk? Het slachtoffer van Davids wellust? Femme fatale die David kundig inpalmt? Van mooie vrouw ontwikkelt zij zich tot machtigste vrouw van het koninkrijk Israël.  

Gods werk is vaak verborgen preek over Ruth

Ruth

Ruth 1-4 | Dit kleine boekje Ruth sluit goed aan bij hoe wij, in deze tijd, God vaak ervaren, of beter gezegd: niet ervaren. De kunst van het geloven is om Gods werk in het gewone te zien. 

Rachab

Jozua 2 |  De vastberadenheid van Rachab fascineert mij. Maar misschien realiseren wij ons te weinig dat de komst van het Koninkrijk van God onherroepelijk het einde van het kwaad betekent. Aan welke kant sta jij? Hoor jij bij Gods Koninkrijk dat onherroepelijk komt? 

Moed deugd

Tamar

Genesis 38 | In Tamar treffen wij aan wat iemand groot maakt. Dit verhaal leert ons daarbij, dat we dat soort grootheid vaak dáár aantreffen, waar wij haar het minst verwachten. 

Preken over het Dagelijks leven

De kunst van het ophouden

Genesis 2:2 (o.a.) |  Als God al rustte, hoezeer temeer moeten wij dan rusten. Maar ergens mee ophouden is een kunst apart. Beginnen is moeilijk, maar ophouden ook. 

Familiesores

Genesis 37:1-120 | Het leven kent drie grote uitdagingen:1) je familie; 2) eenzaamheid; 3) de pijn die je is aangedaan. En de vraag is: Hoe reageer je?

Risicomatrix van het geloofsleven Matteus 13 preek

De risicomatrix van het geloofsleven

Matteüs 13:1-9 en 18-23 |  Of je het nu leuk vindt of niet, ook voor je geloof zijn er risico’s en bedreigingen. Heb jij al eens een risicoanalyse van jouw geloofsleven gemaakt?

Preek over Spreuken 25:11 Over de kracht van woorden; over vriendelijk spreken gesproken

Over vriendelijk spreken gesproken

Spreuken 25:11a |  De vraag is niet: Wat wil ik kwijt? Het gaat er niet om dat jij je hart kan luchten, maar dat je de ander dient met wat je zegt.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Verwachtingen management

Genesis 14:17-24 | Als God je roept, waarnaartoe dan ook of voor welke taak dan ook, hoe manage je dan je verwachtingen? Verwacht je het dan van de wég of van Gód? 

Preek over Prediker 3 Alles heeft zijn tijd

Inzicht in de tijd

Prediker 3:1-15 |  Hoe laat is het in jouw leven? Prediker 3 vormt een uitnodiging in de tijd te leven en te genieten, maar dan niet zoals de 'pretparkgeneratie'

Preek over Psalm 121 Help ik ga op vakantie

Help ik ga op vakantie!

Psalm 121 | Hoe ga jij op reis? Bedenk dat God als een schaduw met je meegaat. Als de hitte je teveel wordt, is Gods schaduw maar één stap weg. Het leven is een pelgrimsreis onder het wakende oog van God.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Nooit meer druk

Psalm 118:24 | Weet je wat het mooie eraan is, als je leeft op het ritme van genade? Je agenda, die wordt er niet minder vol van, en tóch ben je dan nooit meer druk! 

Preek over 2 Koningen 5 Naäman en boosheid

Boos

2 Koningen 5:1-19 |  Ben jij  iemand die zich telkens op laat fokken? Boos wordt? En dan door een ander tot de orde moet worden geroepen? Ben jij een Naäman? 

Preek over Matteüs 20 Over de zonde van het vergelijken

Jezelf vergelijken met anderen

Matteüs 20:1-16 | Onze gedachten staan vaak bol van de lijstjes waarin we van alles rangschikken. Maar de vraag is: Meet jij jezelf af aan anderen of aan God? 

Preek over Johannes 13 en 1 Korintiers 13 over het nieuwe gebod van Jezus: liefhebben

Een nieuw gebod

Johannes 13:31-35 & 1 Korintiërs 13:4-7 |  Waaraan denk je dat mensen jou herkennen als  een discipel van Jezus Christus? Wat zouden ze over jou zeggen? 

Ilonka Terlouw Startzondag Wandelen met God 17 september 2017
Belijdenisdienst ds. Ilonka Terlouw Tollebeek 20 maart 2016
Doopdienst ds. Terlouw Tollebeek 5 maart 2017

 Preken over gebed

Preek Matteus 6 Bidden met het Onze Vader

Onze Vader (1): Wat ontbreekt er in het Onze Vader? 

Matteüs 6:6-15 | Onze gebeden zijn doorspekt van het ‘ik’! Maar in het volmaakte gebed dat Jezus ons leert, komt het woordje ‘ik’ niet voor, en het woordje ‘mij’ ook al niet. 

Preek Matteüs 6 Onze Vader die in de hemel zijt

Onze Vader (2): Tot wie bidden we?

Matteüs 6:9b | Bij de woorden ‘Onze Vader’ kunnen we Gods vaderschap makkelijk met onze eigen ideeën invullen. We moeten bij Jezus te rade te gaan. God is boven alles zíjn Vader. 

Preek over Matteüs 6 Onze Vader Uw koninkrijk kome

Onze Vader (3): De hemel op aarde

Matteüs 6:10 | Die knagende en regelmatig terugkerende onrust dat God soms zo ver weg lijkt! Dat kan ons boos maken, dat kan ons bitter maken, óf het kan ons tot bidders maken. 

Preek Matteüs 6 Onze Vader Dagelijks Brood

Onze Vader (4): 'Here, geef ons vandaag...'

Matteüs 6:11 | De vragen van gisteren zijn de vragen van gisteren. God vraagt je: Wat kan ik vandaag voor je doen? Nu? Waar loop je nu tegenaan? 

Preek Matteüs 6 Onze Vader Uw Koninkrijk kome

Onze Vader (5): Het grootste probleem

Matteüs 6:12b en 15 | Hoe kan er ooit wereldwijde vrede zijn als wij elkaar niet kunnen uitstaan? Het grootste probleem van Gods komende rijk is niet of Gód ons wil vergeven. 

Preek Matteüs 6 Onze vader leidt ons niet in verzoeking

Onze Vader(6): Hoe blijf ik geloven?

Matteüs 6:13 | Ik las afgelopen week een verhaal van twee mensen die richting de veertig liepen en aangaven: “We zijn gewoon gestopt met geloven...” 

Preek Matteüs 26 Uw wil geschiedde

Bidden met de lijdende Jezus

Matteüs 26 | Wie bidden een plek geeft in zijn leven, kiest er bewust voor vast te houden aan een God die groter is dan zijn eigen zorgen. 

Preek Lucas 18 De onrechtvaardige rechter Heeft bidden zin?

Ich schaffe das! 

Lucas 18:1-8 | Heeft bidden wel zin? Maar de vraag is niet of God gebeden verhoort, zegt Jezus.
De werkelijke vraag is, of er nog wel mensen zijn die bidden.

Zo Ik heb mijn preek klaar Alleen nog een Bijbeltekst
Preken en hun hoorders en wensen

Preken over Pasen en de Opstanding

Hij is niet hier

Lucas 24 |  Als het kruis dat je week in week uit met je meedraagt groter is dan de lichtpuntjes die dit leven te bieden heeft, weet dan dat de hoop die Christus je biedt, groter is dan jouw kruis. 

Preek matteus 28 puinhopen van ons leven  kruis van Jezus

Op de puinhopen van ons leven

Matteüs 28 | Wat zijn dingen in jouw leven waarvan jij denkt ‘ik heb het verprutst’, 'of ‘een zooitje van gemaakt’? Op deze puinhopen staat het kruis.

preek Lucas 24 Jezus zoeken maar niet vinden paasmorgen

Naald in de hooiberg

Lucas 24 | Op paasmorgen wordt Jezus gezocht, maar niet gevonden. Heb jij dat weleens meegemaakt? Dat je de Heer Jezus zoekt, maar Hem niet vindt?  

preek marcus 16 selfie van de opgestane van angst naar vertrouwen

Van angst naar vertrouwen

Marcus 16 | Hoe sta jij bij het graf? Met een mobieltje in je hand voor een selfie met de opgestane? Dán sta je er voor niets. Pasen vraagt om geloof.

preek johannes 17 opstanding van Jezus bevrijd van angst

Bevrijd van angst

Johannes 17 | Toen Jezus opstond, hervatte het oude leven zich niet. De opstanding van Jezus bevrijd je juist van je leven, van je pijn, van de crisis die je hebt meegemaakt. 

preek johannes 13 Jezus mag jouw voeten wassen

Mag Jezus jouw voeten wassen?

Johannes 13:1-29 | Heel wat mensen vinden het makkelijk voor anderen te zorgen, dan zich te laten verzorgen. Als Jezus jouw voeten mag wassen, zal je Godsbeeld en zelfbeeld veranderen.

preek marcus 11 en 2 samuel 6 intocht van de ark en intocht van Jezus

'The Passion' en Palmpasen

Marcus 11:1-11 en 2 Samuel 6 | De intocht van de ark (2 Sam. 6) laat ons iets zien van het geheim van de intocht van Jezus. In Jezus is God aanwezig en dat zet alles op scherp. 

preek marcus 14 verscheurd en verbroken maar deze vrouw deed wat ze kon

Zij deed wat zij kon

Marcus 14:1-10 |  Verscheurdheid en gebrokenheid. Hoe vaak kunnen we dát zeggen in deze wereld, dat zulk lijden goed nieuws is? Slechts één mens, een vrouw,   bood Jezus een moment van genade in dat lijden.  

Mozes en de doortocht door de rode zee anno 2020
Cartoon Jezus en de vier evangelisten

Preken voor als het leven zwaar valt

Gods tranenflesje en jouw tranen

Tranen (2020)

Psalm 56:9 | Voor God is elke traan die wij laten kostbaar. Hij vangt ze op en bewaart ze tot de dag dat wij zullen thuiskomen. Dan zal hij dat flesje laten zien. Het zal meer zeggen dan woorden: ‘Zie maar, zoveel hou ik van je.'  

eeuwigheidszondag Kerkdienst Tollebeek 2017

Wij zijn mensen van de hoop

1 Kor. 15:12-19 en 1 Thess. 4:13-18 | 'God, had u dat niet anders kunnen doen?' Wat is het geloof nog waard, als het dan, wanneer het erop aankomt, geen verschil blijkt te maken?

Preek over Psalm 23 God is goed

God is goed

Psalm 23:5 | Dankbaar zijn? Soms zou je wel willen, maar kan je er gewoon even niets mee. En toch vraagt God je om er -  vóór het oog van je vijanden – een feestje van te maken. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Méér dan moederliefde

Exodus 34:5-8 en Jesaja 49:14-16a | Ons verdriet dwingt ons het te hebben over wie Hij is. De HEER is liefdevol is: Hij weet zich als een moeder onverbrekelijk met haar kinderen verbonden.  

Gods Tranenflesje, God huilt

Tranen (2007)

Psalm 56:9 | Als u, zijn kind, verdriet heeft, dan wordt Gods hart ten diepste geraakt. Hij kan niet aanzien dat uw tranen verloren gaan. God vangt al uw tranen op in zijn kruik. Zo koestert God uw verdriet.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De hoop van Gods geest

Genesis 1:1-10 |  De schepping verhaalt van genade, van een God die sterker is dan de duisternis. God maakt leven mogelijk waar het onbewoonbaar was. Van Gods geest moet je het van hebben. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Uitgelicht: 'De hoop van Gods Geest'

De Bijbel begint met het evangelie: De schepping is een verhaal van genade: God is sterker dan de duisternis; God maakt leven mogelijk waar het onbewoonbaar was. Het licht valt op Gods Geest als bron van leven. Dáár moet je het van hebben. 

Predikant Ilonka Terlouw voorgaan in Tollebeek december 2019
Op de kansel in Tollebeek
Kansel Tollebeek Ilonka Terlouw voorjaar 2016

Preken over Werken in Gods Koninkrijk

altijd negatief Preek over leidinggeven in de kerk

De 'negativity bias'

Numeri 11 |  Als kerk en kerkgangers zijn we niet immuun voor negativiteit. Maar God stelt leidinggevenden in de kerk aan om een ander geluid te laten horen. 

Geloven 'outside the box'

1 Samuël 17 |  Onze kracht ligt niet in één of andere management strategie waarin wij outside the box moeten leren denken. Onze kracht ligt in een God, die buiten de bestaande kaders om werkt. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Selective Attention

Johannes 9:1-41 | Het wonder dat Jezus doet in Johannes 9, vormt een soort van experiment waarmee Jezus de mensen test om te kijken wat zij zien. Door stigmatisering en beeldvorming kun je blind worden voor Gods werk. 

Kerkje Nigtevecht

Geroepen - in een wereld zonder God door God

Ester 4:14 | God is niet ‘voor handen’, en toch zien we Gods hand overal. Dat geeft ons de moed om onze eigen grenzen te verleggen; om dát te doen, waarvan we zelf niet hadden gedacht dat we het ooit zouden doen, of kunnen. 

Preken over Gods genade 

Geraakt door Gods glimlach Preek 1 Johannes 4 vers 19

Geraakt door Gods glimlach 

1 Johannes 4:19 | ‘Heb je de kerk per se nodig om te geloven?’ Wat mij betreft luidt het antwoord voluit 'ja'. De kerkdienst is de plek waar God naar je lacht. 

Zegen, crisis en Christus

Filippenzen 1:12-26 |  Wat is de waarheid over jouw leven? Paulus telt geen zegeningen en geen crises. Het enige wat voor hem telt is: Christus. Wanneer je vanuit de waarheid in Christus naar je leven kijkt, de dingen er heel anders uitzien. 

Startzondag ds. Ilonka Terlouw 2017 wandelen met God