Kerkdienst Tollebeek kinderkerk ds. Terlouw

Preken op volgorde van Bijbeltekst

Preken Genesis-Job

Genesis 2:2, Psalm 127:1-2 en Matteüs 11:25-30 
De kunst van het ophouden

Created with Sketch.

Als God al rustte, hoezeer temeer moeten wij dan rusten. Maar ergens mee ophouden is een kunst apart. Beginnen is moeilijk, maar ophouden ook. Een preek over rust nemen en rust vinden.

Genesis 14:17-24
Verwachtingenmanagement

Created with Sketch.

Als God je roept, waarnaartoe dan ook of voor welke taak dan ook, hoe manage je dan je verwachtingen? Verwacht je het dan van de wég of van Gód? 

Genesis 37
Familiesores

Created with Sketch.

Er zijn drie grote uitdagingen die we in het leven onder ogen moeten zien:1) de familie waaruit je komt; 2) de eenzaamheid in je leven; 3) de pijn die je is aangedaan. En de vraag is: Hoe reageer je?

Genesis 38
Tamar

Created with Sketch.

In Tamar treffen wij aan wat iemand groot maakt. Dit verhaal leert ons daarbij, dat we dat soort grootheid vaak dáár aantreffen, waar wij haar het minst verwachten. 

Exodus 34:5-8 en Jesaja 49:14-16a
Méér dan moederliefde

Created with Sketch.

Ons verdriet dwingt ons het te hebben over wie Hij is. De HEER is liefdevol is: Hij weet zich als een moeder onverbrekelijk met haar kinderen verbonden.  

Numeri 11
De 'negativity bias'

Created with Sketch.

Als kerk en kerkgangers zijn we niet immuun voor negativiteit. Maar God stelt leidinggevenden in de kerk aan om een ander geluid te laten horen.  

Ruth 1:18-2:8, 18b-20 en Ruth 4:11b-17
Ruth

Created with Sketch.

Dit boekje Ruth sluit goed aan bij hoe wij, in deze tijd, God vaak ervaren, of juist, beter gezegd, niet ervaren. De kunst van het geloven is om Gods werk in het gewone te zien. 

1 Samuël 1:20-28a en 2:11-21
Geloofsopvoeding: Je kind bij God brengen

Created with Sketch.

Hanna is niet druk met de vraag welke dingen van het geloof ze aan haar kind wil doorgeven, zij wil haar kind aan Gód geven. Zij bidt niet dat Gód dit of dat aan haar kind geeft, zij geeft haar kind aan God.

1 Samuël 17
Geloven 'Outside the box'

Created with Sketch.

Onze kracht ligt niet in één of andere management strategie waarin wij outside the box moeten leren denken. Onze kracht ligt in een God, die buiten de bestaande kaders om werkt.

2 Koningen 5:1-19 
Boos

Created with Sketch.

Iedereen heeft iets in zijn leven waarbij hij wel wat hulp kan gebruiken. Misschien heb je het gevoel vast te zitten in dezelfde patronen of is er een nieuwe ontwikkeling in je leven die stress of verdriet veroorzaakt. Wat je probleem ook is, wij kunnen een therapeutisch plan voor je opstellen om je te helpen.

Ester 4:14
In een wereld zónder God door God geroepen worden

Created with Sketch.

God is niet ‘voor handen’, en toch zien we Gods hand overal. Dat geeft ons de moed om onze eigen grenzen te verleggen: om dát te doen, waarvan we zelf niet hadden gedacht dat we het ooit zouden doen, of kunnen. 

Mozes ontmoet Steve Jobs: 'He's gonna upgrade your tablets'
GewoonGeloven.com logo

Preken over Psalmen

Psalm 23:5
God is goed

Created with Sketch.

Dankbaar zijn? Soms zou je wel willen, maar kan je er gewoon even niets mee. En toch vraagt God je om er -  vóór het oog van je vijanden – een feestje van te maken. 

Psalm 56:9
Tranen (2020)

Created with Sketch.

Voor God is elke traan die wij laten kostbaar. Hij vangt ze op. Hij bewaart ze tot die dag dat wij zullen thuiskomen, van een slagveld misschien wel. Dan zal hij dat flesje laten zien. Het zal meer zeggen dan woorden kunnen uitdrukken: ‘Zie maar, zoveel hou ik van je.'  

Psalm 56:9
Tranen (2006)

Created with Sketch.

Overal om mij heen zie ik het gebeuren: hoe onzorgvuldig er wordt omgegaan met het verdriet van mensen. God gaat compleet anders om met ons verdriet.

Psalm 56:9
Nooit alleen (2007)

Created with Sketch.

God is met je. Hij staat aan je zij en trekt met je mee dit leven door. God zal met je mee lachen en met je meehuilen, tot tot die dag dat je thuis mag komen. Voorzichtig zal hij je tranen van je wangen wegvegen en ze opvangen in zijn fles. Het zullen je laatste tranen zijn. 'Nooit meer tranen, nooit meer pijn...'

Psalm 56:9
Als het leven pijn doet (2008)

Created with Sketch.

Voor God is elke traan die wij laten kostbaar. God bewaart je tranen, tot de dag dat je thuis zult komen. Dat  tranenflesje geeft een bijzondere hoop: Op die dag zal God rechtspreken. Elke traan zal op die dag getuigen van alles wat we in ons leven hebben moeten doorstaan. Op die dag, zal God je recht doen.  

Psalm 84
Heimwee naar God

Created with Sketch.

Verlangen we er wel echt naar, om zo dicht bij God te leven? Het is niet onmogelijk om zo sterk naar God te verlangen. Ik denk dat het vergelijkbaar is met heimwee.

Psalm 121
Help, ik ga op vakantie! 

Created with Sketch.

Hoe ga jij op reis? Bedenk telkens dat God als een schaduw met je leven meegaat. Als de hitte je teveel wordt, is Gods schaduw maar één stap weg. Het leven is een pelgrimsreis onder het wakende oog van God.

Gods tranenflesje

Symboliek | Dit bijzondere kanselkleed is gemaakt door de kosteres van de Gereformeerde kerk in Driezem/ Walterswald (Friesland) voor de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Geraakt door Psalm 56:9 en een preek die ik daarover hield: 'Vang mijn tranen op in uw kruik'. 

Kanselkleed Gods tranenflesje

Preken Spreuken -  Profeten

Spreuken 25:11 (en Jacobus 3:2b-13)
Over vriendelijk spreken gesproken 

Created with Sketch.

De vraag is niet: Wat wil ik kwijt? Het gaat er niet om dat jij je hart kan luchten, maar dat je de ander dient met wat je zegt.

Prediker 3:1-15
Inzicht in de tijd 

Created with Sketch.

Hoe laat is het in jouw leven? Prediker 3 vormt een uitnodiging in de tijd te leven en te genieten, maar dan niet zoals de 'pretparkgeneratie'

Preken Evangelieën

Matteüs 6:6-15
Onze Vader (1): Wat ontbreekt er in het Onze Vader?

Created with Sketch.

Onze gebeden zijn doorspekt van het ‘ik’! Maar in het volmaakte gebed dat Jezus ons leert, komt het woordje ‘ik’ niet voor, en het woordje ‘mij’ ook al niet.  

Matteüs 6:9b
Onze Vader (2): Tot wie bidden we?

Created with Sketch.

Bij de woorden ‘Onze Vader’ kunnen we Gods vaderschap makkelijk met onze eigen ideeën invullen. We moeten bij Jezus te rade te gaan. God is boven alles zíjn Vader. 

Matteüs 6:10
Onze Vader (3): De hemel op aarde

Created with Sketch.

Die knagende en regelmatig terugkerende onrust dat God soms zo ver weg lijkt! Dat kan ons boos maken, dat kan ons bitter maken, óf het kan ons tot bidders maken. 

Matteüs 6:11
Onze Vader (4): 'Here, geef ons vandaag...'

Created with Sketch.

De vragen van gisteren zijn de vragen van gisteren. God vraagt je: Wat kan ik vandaag voor je doen? Nu? Waar loop je nu tegenaan? 

Matteüs 6:12b en 15
Onze Vader (5): Het grootste probleem

Created with Sketch.

Hoe kan er ooit wereldwijde vrede zijn als wij elkaar niet kunnen uitstaan? Het grootste probleem van Gods komende rijk is niet of Gód ons wil vergeven. 

Matteüs 6:13
Onze Vader (6): Hoe blijf ik geloven?

Created with Sketch.

Ik las afgelopen week een verhaal van twee mensen die richting de veertig liepen en aangaven: “We zijn gewoon gestopt met geloven...” 

Matteüs 20:1-16
Jezelf vergelijken met anderen

Created with Sketch.

Onze gedachten staan vaak bol van de lijstjes waarin we van alles rangschikken. Maar de vraag is: Meet jij jezelf af aan anderen of aan God?

Matteüs 26
Bidden met de lijdende Jezus

Created with Sketch.

Wie bidden een plek geeft in zijn leven, kiest er bewust voor vast te houden aan een God die groter is dan zijn eigen zorgen. 

Matteüs 28
Op de puinhopen van ons leven

Created with Sketch.

Wat zijn dingen in jouw leven waarvan jij denkt ‘ik heb het verprutst’, 'of ‘een zooitje van gemaakt’? Op deze puinhopen staat het kruis.

Marcus 11 (en 2 Samuël 6)
'The Passion' & Palmpasen

Created with Sketch.

De intocht van de ark (2 Sam. 6) laat ons iets zien van het geheim van de intocht van Jezus. In Jezus is God aanwezig en dat zet alles op scherp. 

Marcus 14:1-10
Zij deed wat zij kon

Created with Sketch.

Verscheurdheid en gebrokenheid. Hoe vaak kunnen we dát zeggen in deze wereld, dat zulk lijden goed nieuws is? Slechts één mens, een vrouw,   bood Jezus een moment van genade in dat lijden.  

Marcus 11 (en 2 Samuël 6)
'The Passion' & Palmpasen

Created with Sketch.

De intocht van de ark (2 Sam. 6) laat ons iets zien van het geheim van de intocht van Jezus. In Jezus is God aanwezig en dat zet alles op scherp. 

Marcus 16
Van angst naar vertrouwen

Created with Sketch.

Hoe sta jij bij het graf? Met een mobieltje in je hand voor een selfie met de opgestane? Dán sta je er voor niets. Pasen vraagt om geloof.

Lucas 18:1-8
Ich schaffe das!

Created with Sketch.

Heeft bidden wel zin? Maar de vraag is niet of God gebeden verhoort, zegt Jezus. De werkelijke vraag is, of er nog wel mensen zijn die bidden.

Lucas 24
Hij is niet hier! (Voor mensen die zich geen raad weten)

Created with Sketch.

Als het kruis dat je week in week uit met je meedraagt groter is dan de lichtpuntjes die dit leven te bieden heeft, weet dan dat de hoop die Christus je biedt, groter is dan jouw kruis. 

Lucas 24
Naald in de hooiberg

Created with Sketch.

Op paasmorgen wordt Jezus gezocht, maar niet gevonden. Heb jij dat weleens meegemaakt? Dat je de Heer Jezus zoekt, maar Hem niet vindt?  

Johannes 1:17
Geloofsopvoeding 2: Opgroeien in genade

Created with Sketch.

Opvoeden, hoe doe je dat? Met welke strategie bereik je de verlangens die jij en God hebben voor het leven van je kind? Deze preek weegt 'genade gedreven opvoeden' af tegen alternatieve opvoedstrategieën. 

Johannes 9:1-41
Selective Attention

Created with Sketch.

Het wonder dat Jezus doet in Johannes 9, vormt een soort van experiment waarmee Jezus de mensen test om te kijken wat zij zien. Door stigmatisering en beeldvorming kun je blind worden voor Gods werk. 

Johannes 13
Mag Jezus jouw voeten wassen?

Created with Sketch.

Heel wat mensen vinden het makkelijk voor anderen te zorgen, dan zich te laten verzorgen. Als Jezus jouw voeten mag wassen, zal je Godsbeeld en zelfbeeld veranderen.

Johannes 13:31-35 & 1 Kor. 13:4-7
Een nieuw gebod

Created with Sketch.

Waaraan denk je dat mensen jou herkennen als  een discipel van Jezus Christus? Wat zouden ze over jou zeggen?  

Johannes 17
Bevrijd van angst

Created with Sketch.

Toen Jezus opstond, hervatte het oude leven zich niet. De opstanding van Jezus bevrijd je juist van je leven, van je pijn, van de crisis die je hebt meegemaakt. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Take me back!

Take me back
To the place that feels like home
To the people I can depend on
To the faith that's in my bones
Take me back
To a preacher and a verse
Where they've seen me at my worst
To the love I had at first
Oh, I want to go to church
(Cochren & Co; Video Tollebeek, 7 maart 2021)

Preken Handelingen & Brieven

1 Korintiërs 15:12-19 en 1 Tessalonicenzen 4:13-18
Wij zijn mensen van de hoop

Created with Sketch.

'God, had u dat niet anders kunnen doen?' Wat is het geloof nog waard, als het dan, wanneer het erop aankomt, geen verschil blijkt te maken?

1 Johannes 4:16-18 en Galaten 5:1-6, 13
Geloofsopvoeding 3: Vier vrijheden

Created with Sketch.

Genade gedreven gezinnen bieden hun kinderen vier vrijheden. Deze vrijheden vormen vier bruikbare handvatten om Gods genade uit te dragen in je gezin. Zo biedt je je kinderen een veilige, oordeelvrije ruimte en wordt 'Gods liefde werkelijkheid' (naar 1 Joh. 4:17).

1 Johannes 4:19
Geraakt door de glimlach van God

Created with Sketch.

‘Heb je de kerk per se nodig om te geloven?’ Wat mij betreft luidt het antwoord voluit 'ja'. Wij mensen moeten leren liefhebben. Hoe dan? Door de kunst van het liefhebben af te kijken bij God. De kerkdienst is de plek waar God naar je lacht, zondag na zondag, opdat jij teruglacht 

Filippenzen 1:12-26
Zegen, crisis en Christus

Created with Sketch.

Wat is de waarheid over jouw leven? Paulus telt geen zegeningen; 

Paulus telt hij geen crises; het enige wat voor hem telt is Christus.  Wanneer je vanuit de waarheid in Christus naar je leven kijkt, de dingen er heel anders uitzien. 

Filippenzen 2:15
Geloofsopvoeding 1: Schitterende sterren (Over inspirerend opvoeden)

Created with Sketch.

Januari 2021: De kerk is al sinds maart 2020 (grotendeels) dicht. Geloven thuis zet de toon. Maar hoe doe je dat? Zelf, samen met je partner, én: met je gezin. Wat doe je vóór je kinderen, mét je kinderen? Inspirerend opvoeden begint met terugkijken op je eigen geloofsopvoeding (1) en jezelf vervolgens de 'waarom'-vraag te stellen (2). De 'Golden Circle' van Simon Sinek leert ons stil te staan bij onze diepste drijfveren: Waarom zou je kind eigenlijk moeten gaan geloven? 

Gewoon geloven begint bij God zien in het gewone: in de wonderlijke kleuren van bloemen