Ilonka Terlouw is predikant in de PKN en promoveerde in 2015 op een onderzoek naar Evangelische geloofsbeleving
Ds. Ilonka Terlouw zoekt naar de aanwezigheid van God in het gewone

Recent toegevoegd

De theologie podcast

Podcast | 2023 Wat zijn de lastige kwesties in de protestantse opvattingen over het ambt? Elsbeth Gruteke-Vissia gaat in gesprek met Maarten Wisse, rector van de PThU en een van de auteurs van het boek Geroepen door Christus .

Geroepen door Christus

Boek | 2023 Wat is de waarde van de ambten in onze kerk en in onze tijd? Geroepen door Christus introduceert een ambtstheologie die oude tegenstellingen te boven komt door in te zetten bij de zending van God (Missio Dei) en de roeping door Christus. 

Bijbellezen als christelijke levenskunst

Artikel | 2023 Ik pleit ervoor dat christenen zich erin oefenen hun leven te zien in het licht van het frame dat de Bijbel biedt, in plaats van (het gezag) van de Bijbel te beoordelen in het licht van de vragen die ze hebben.  

Een Goede Zondag

Meditaties | In 2022 startte Andries Knevel bij Groot Nieuws Radio met het programma Een Goede Zondag. In Een Goede Zondag is ruimte en aandacht voor gewijde muziek. Daarnaast zijn er overdenkingen door Wim Grandia, Peter Roosendaal en Ilonka Terlouw

Vrouwen die imponeren

Welke vrouwen imponeren jou? Zijn er vrouwen waar jij tegen op kijkt? Of waar je door geïnspireerd wordt? In de geslachtslijst van Jezus (Mat. 1) prijken de namen van 4 imponerende vrouwen. 

Dominee Ilonka Terlouw bevestiging Tollebeek 2015

 'Ik voel me gedreven om het evangelie te doordenken en stem te geven op een wijze die mensen en hun werkelijke leven raakt'.   

www.ilonkaterlouw.com website van Ilonka Terlouw

Predikant met bijzondere opdracht

Op 19 februari 2023 ben ik als predikant met bijzondere opdracht voor onderzoek en onderwijs verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland als geheel. Ik voel me gedreven om God en mensen met elkaar te verbinden. Luisterend naar mensen, naar de vragen waar zij tegenaan lopen – levensvragen, geloofsvragen, vragen van alledag – zoek ik naar wegen van God voor de gelovige en de kerk van de 21e eeuw.  

Ds. Ilonka Terlouw werd in 2015 als predikant bevestigd in de Protestantse Gemeente Tollebeek

Onderzoeker (Postdoc)

Biddend Gods toekomst tegemoet leven

Hoe zal de kerk van morgen eruit zien? En hoe zal het gebed het (geloofs)leven en werken van christenen en christelijke gemeenschappen kleuren? In het licht van de overtuiging dat de toekomst van God is, zijn er goede redenen om onderzoek naar gebed hoog op de agenda van de theologie en kerk te zetten. In een vijfjarig collaboratief, kwalitatief empirisch onderzoek werk ik aan een gebedscultuur die christenen en christelijke gemeenschappen zal helpen Gods toekomst tegemoet te leven in tijden van snelle kerkelijke veranderingen en maatschappelijke crises.

Promotie 

In januari 2015 promoveerde ik op een proefschrift naar de geloofsbeleving van evangelisch protestanten. Wat betekent het voor hen een 'persoonlijke relatie met Jezus' te hebben? In dit onderzoek komen twee van mijn interessegebieden samen: de Evangelische Beweging en de zoektocht naar 'God in het gewone leven'.  

De promotie van dr. Ilonka Terlouw vond plaats aan de PThU Groningen in 2015
Gewoon geloven, hoe doe je dat?

Gewoon Geloven

Geloven is een ongrijpbaar gebeuren, breekbaar. 
Het geloof zit niet meer in ons systeem – ook in het mijne niet. Onze maatschappij is lang en breed geseculariseerd. Daarom heeft het iets vervreemdends: om van dag tot dag gewoon te geloven en te leven met een gerichtheid op God. Hoe doe je dat eigenlijk in een maatschappij die 'uitblinken in jezelf zijn' tot levensdoel verheft? In een leven dat je opslokt in de vaart en complexheid der dingen? 
Ik wil ontvankelijk blijven en blijven geloven in het gewone leven als geschonken ruimte en tijd die toekomst heeft. Ik geloof, niet in een wonderlijke stem uit de hemel of bovennatuurlijke ervaring, maar in genade voor ieder mens, voor mij.  

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Protestantse Gemeente Tollebeek, Palmpasen 2018

Gewoon geloven: Wees altijd iets vriendelijker dan nodig

'Wees altijd iets vriendelijker dan nodig'

Redactiesecretaris INSPIRARE

INSPIRARE is een tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie. 'INSPIRARE' staat voor de inblazing van de Geest van Gods liefde in de gemeente van Jezus Christus en in de wereld.

Radioprogramma Een Goede Zondag 

Een Goede Zondag (Groot Nieuws Radio) is een programma van Andries Knevel met ruimte en aandacht voor gewijde muziek. Daarnaast zijn er overdenkingen door Wim Grandia, Peter Roosendaal en Ilonka Terlouw.

dr. Ilonka Terlouw dissertatie Real Faith
Ds. Ilonka Terlouw kerkdienst buiten Tollebeek

Uitgelicht

De buurt bestaat niet 

In dit artikel bespreek ik de onderzoeksresultaten uit Church-in-the Neighbourhood van Hans Riphagen (2021). Bestaat er in een stedelijke setting eigenlijk wel een eenduidige definitie van 'de buurt'? 


Preek: 'Geen ik, mij of mijn'

Wat valt jou op aan het 'Onze Vader', in het bijzonder omdat het er níet staat? Onze gebeden zijn doorspekt van het ‘ik’. Maar in het volmaakte gebed dat Jezus ons leert, komt het woordje ‘ik’ niet voor, en het woordje ‘mij’ ook al niet. 

Artikel: 'God in het gewone'

Een ‘theologie van het bijzondere’ combineert een nadruk op de bovennatuurlijke kracht van de Geest met en een sterk positief Godsbeeld.  Het oefent sterke aantrekkingskracht uit op 21e eeuwse gelovigen. Wat is het antwoord op deze spiritualiteit?

Opstanding

'Omdat Hij leeft, ben ik niet bang  voor morgen'

Belijdenis

'Dit weet ik: dat God met mij is' 

Roeping

'Mijn hart zegt u na: "Zoek mijn nabijheid!"' 

Website Ilonka Terlouw Home