Ilonka Terlouw is predikant in de PKN en promoveerde in 2015 op een onderzoek naar Evangelische geloofsbeleving
Ds. Ilonka Terlouw zoekt naar de aanwezigheid van God in het gewone
Dominee Ilonka Terlouw bevestiging Tollebeek 2015

Ilonka Terlouw

Predikant | Theoloog | Redactielid 

Recent toegevoegd

Geraakt door de glimlach van God 1 Johannes 4 vers 19 Preek

Preek: 'Geraakt door de glimlach van God.' 1 Joh. 4:19

 ‘Heb je de kerk per se nodig om te geloven?’ Wat mij betreft luidt het antwoord voluit 'ja'. Wij mensen moeten leren liefhebben. Hoe dan? Door de kunst van het liefhebben af te kijken bij God. De kerkdienst is de plek waar God naar je lacht, zondag na zondag, opdat jij teruglacht 

Lezing: 'De pastor tijdens en na de coronacrisis'

'Kan de digitale gestalte van de kerkdienst zich meten aan de fysieke?' Zo vraag ik mij in deze bijdrage (8 juni 2020) af. Ik benoem zes punten die ik als pastor vanuit de coronacrisis meeneem.

De risicomatrix van het geloofsleven MatteUs 13 preek

Preek: 'De risicomatrix van het geloofsleven.' Matt. 13

Of je het nu leuk vindt of niet, ook voor je geloof zijn er risico’s en bedreigingen. We horen allemaal natuurlijk veel liever dat het vanzelf wel goed zal komen. Maar zo zit de wereld niet in elkaar, zo zit ook het geloof niet in elkaar.

Discriminatie van de andere gaven Publicatie in Inspirare Ilonka Terlouw

Publicatie: 'Discriminatie van de andere gaven'

Waarom is er in Nederland zo verschrikkelijk weinig aandacht voor ‘de andere gaven’? De antwoorden die in dit artikel benoemd zijn, wijzen op een mix van kerkhistorische, culturele en theologische factoren. De vraag die dit alles vervolgens oproept is: Is dat dan zo erg? 

www.ilonkaterlouw.com website van Ilonka Terlouw

Preken, spreken, schrijven...

 'Ik werk vanuit een passie voor mensen en hun vragen, zowel hun praktische vragen van alledag als hun levensvragen. Ik voel me gedreven om het evangelie te doordenken en stem te geven op een wijze die mensen en hun werkelijke leven raakt.'   

Predikant

Sinds mei 2015 ben ik werkzaam als predikant in Tollebeek (Noordoostpolder). Ik voel me gedreven om God en mensen met elkaar te verbinden. 

De helft van de zondagen ga ik voor in Tollebeek. Voor andere zondagen neem ik graag gastbeurten aan. 

Ds. Ilonka Terlouw werd in 2015 als predikant bevestigd in de Protestantse Gemeente Tollebeek

Theoloog

In januari 2015 promoveerde ik op een proefschrift naar de geloofsbeleving van evangelisch protestanten. Wat betekent het voor hen een 'persoonlijke relatie met Jezus' te hebben? In dit onderzoek komen twee van mijn interessegebieden samen: De Evangelische Beweging en de zoektocht naar God 'in het gewone leven'.  

De promotie van dr. Ilonka Terlouw vond plaats aan de PThU Groningen in 2015

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/f371af1d-f9c9-4700-b7e1-3b3cf8b031da.

Inhoud tonen

Protestantse Gemeente Tollebeek, Palmpasen 2018

Gewoon geloven, hoe doe je dat?

Gewoon Geloven

'Om eerlijk te zijn, ervaar ik geloven als allerminst gewoon. Het geloof zit immers niet meer in ‘ons’ systeem, ook niet in de mijne; onze maatschappij is lang en breed geseculariseerd. Dat maakt het een ongrijpbaar gebeuren, breekbaar ook wel, om van dag tot dag gewoon te geloven: te leven met een gerichtheid op God, terwijl de maatschappij het 'uitblinken in jezelf zijn' tot ultiem levensdoel verheven heeft; ontvankelijk te blijven en te geloven in het gewone leven als geschonken ruimte en tijd die Toekomst heeft; te geloven, niet in een wonderlijke stem uit de hemel of bovennatuurlijke ervaring, maar in genade voor ieder mens, voor mij.'  

Gewoon geloven: Wees altijd iets vriendelijker dan nodig

'Wees altijd iets vriendelijker dan nodig'

Redactielid INSPIRARE

INSPIRARE is een tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie. 'INSPIRARE' staat voor de inblazing van de Geest van Gods liefde in de gemeente van Jezus Christus en in de wereld.

Adviesraad McClendon Chair

Deze leerstoel aan de VU wordt bekleed door Henk Bakker. Het Evangelisch Werkverband ondersteunt de leerstoel om het academisch onderzoek naar en reflectie op de evangelische beweging te bevorderen. 

dr. Ilonka Terlouw dissertatie Real Faith
Ds. Ilonka Terlouw kerkdienst buiten Tollebeek

Uitgelicht

Preek: 'Geen ik, mij of mijn'

Wat valt jou op aan het 'Onze Vader', in het bijzonder omdat het er níet staat? Onze gebeden zijn doorspekt van het ‘ik’. Maar in het volmaakte gebed dat Jezus ons leert, komt het woordje ‘ik’ niet voor, en het woordje ‘mij’ ook al niet. 

Artikel: 'God in het gewone'

Een ‘theologie van het bijzondere’ combineert een nadruk op de bovennatuurlijke kracht van de Geest met en een sterk positief Godsbeeld.  Het oefent sterke aantrekkingskracht uit op 21e eeuwse gelovigen. Wat is het antwoord op deze spiritualiteit?

Recensie: 'Jezus'

Het lezen van het boek Jezus van Dick van Keulen bracht me terug naar mijn tienerjaren, zo’n twintig jaar geleden: in  veel evangelische lectuur werd  het onderscheid tussen geest, ziel en lichaam zorgvuldig uiteen gezet. Nu ontbrak de prikkeling van het lezen van iets nieuws.

Opstanding

'Omdat Hij leeft, ben ik niet bang  voor morgen'

Belijdenis

'Dit weet ik: dat God met mij is' 

Roeping

'Mijn hart zegt u na: "Zoek mijn nabijheid!"' 

Website Ilonka Terlouw Home