Ilonka Terlouw is predikant in de PKN en promoveerde in 2015 op een onderzoek naar Evangelische geloofsbeleving
Ds. Ilonka Terlouw zoekt naar de aanwezigheid van God in het gewone

Ilonka Terlouw | predikant & theoloog

...houdt zich bezig met gewoon geloven en leven.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Take me back!

Take me back
To the place that feels like home
To the people I can depend on
To the faith that's in my bones
Take me back
To a preacher and a verse
Where they've seen me at my worst
To the love I had at first
Oh, I want to go to church

Recent toegevoegd

Vrouwen die imponeren

Welke vrouwen imponeren jou? Zijn er vrouwen waar jij tegen op kijkt? Of waar je door geïnspireerd wordt? In de geslachtslijst van Jezus (Mat. 1) prijken de namen van 4 imponerende vrouwen. De prekenserie over hen (voorjaar-zomer 2021) staat nu online.  

Zeven bouwstenen geloven met je gezin

Geloofsopvoeding 4: Goede gewoontes & gouden momenten 

Preek | Hoe kan je je kind helpen om zich het christelijk geloof zich eigen te maken? In deze preek worden zeven bouwstenen besproken die helpen om handen en voeten te geven aan geloven met je gezin. 

Vier vrijheden van genade gedreven gezinnen Preek geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding 3: Vier vrijheden

Preek | Genade gedreven gezinnen bieden hun kinderen vier vrijheden. Deze vrijheden bieden vier  bruikbare handvatten om Gods genade uit te dragen in ons gezin. Zo bieden we onze kinderen een veilige, oordeelvrije ruimte.

Publicatie in Kontekstueel vormende kracht kerkdienst

Ik geloof in de kerkdienst 

Publicatie | Toen de diensten wegvielen en ik niet meer kon voorgaan, heb ik dat ervaren als een groot gemis. Ik miste de mensen, ja, maar ik miste God ook. Er is iets onherleidbaars aan de kerkdiensten op zondag dat niet teruggebracht kan worden tot de mensen die dan samenkomen.

Discriminatie van de andere gaven Publicatie in Inspirare Ilonka Terlouw

Discriminatie van geestelijke gaven

Publicatie | Waarom is er in Nederland zo verschrikkelijk weinig aandacht voor bepaalde gaven van de Geest? (En: is dat dan zo erg?) De antwoorden in dit artikel, wijzen op een mix van factoren: kerkhistorische, culturele en theologische.  

Dominee Ilonka Terlouw bevestiging Tollebeek 2015

Preken, spreken, schrijven...

 'Ik werk vanuit een passie voor mensen en hun vragen, zowel hun praktische vragen van alledag als hun levensvragen. Ik voel me gedreven om het evangelie te doordenken en stem te geven op een wijze die mensen en hun werkelijke leven raakt.'   

www.ilonkaterlouw.com website van Ilonka Terlouw

Predikant

Sinds mei 2015 ben ik werkzaam als predikant in Tollebeek (Noordoostpolder). Ik voel me gedreven om God en mensen met elkaar te verbinden. 

De helft van de zondagen ga ik voor in Tollebeek. Voor andere zondagen neem ik graag gastbeurten aan. 

Ds. Ilonka Terlouw werd in 2015 als predikant bevestigd in de Protestantse Gemeente Tollebeek

Theoloog

In januari 2015 promoveerde ik op een proefschrift naar de geloofsbeleving van evangelisch protestanten. Wat betekent het voor hen een 'persoonlijke relatie met Jezus' te hebben? In dit onderzoek komen twee van mijn interessegebieden samen: De Evangelische Beweging en de zoektocht naar God 'in het gewone leven'.  

De promotie van dr. Ilonka Terlouw vond plaats aan de PThU Groningen in 2015

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Protestantse Gemeente Tollebeek, Palmpasen 2018

Gewoon geloven, hoe doe je dat?

Gewoon Geloven

'Om eerlijk te zijn, ervaar ik geloven als allerminst gewoon. 
Het geloof zit niet meer in ‘ons’ systeem, ook niet in de mijne. 
Onze maatschappij is lang en breed geseculariseerd. 
Dat maakt het een ongrijpbaar gebeuren, breekbaar ook wel, 
om van dag tot dag gewoon te geloven: 
te leven met een gerichtheid op God, 
in een de maatschappij die 'uitblinken in jezelf zijn' tot levensdoel verheft; 
ontvankelijk te blijven en te geloven in het gewone leven 
als geschonken ruimte en tijd die Toekomst heeft; 
te geloven, niet in een wonderlijke stem uit de hemel of bovennatuurlijke ervaring, 
maar in genade voor ieder mens, 
voor mij.'  

Gewoon geloven: Wees altijd iets vriendelijker dan nodig

'Wees altijd iets vriendelijker dan nodig'

Redactielid INSPIRARE

INSPIRARE is een tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie. 'INSPIRARE' staat voor de inblazing van de Geest van Gods liefde in de gemeente van Jezus Christus en in de wereld.

Adviesraad McClendon Chair

Deze leerstoel aan de VU wordt bekleed door Henk Bakker. Het Evangelisch Werkverband ondersteunt de leerstoel om het academisch onderzoek naar en reflectie op de evangelische beweging te bevorderen. 

dr. Ilonka Terlouw dissertatie Real Faith
Ds. Ilonka Terlouw kerkdienst buiten Tollebeek

Uitgelicht

Preek: 'Geen ik, mij of mijn'

Wat valt jou op aan het 'Onze Vader', in het bijzonder omdat het er níet staat? Onze gebeden zijn doorspekt van het ‘ik’. Maar in het volmaakte gebed dat Jezus ons leert, komt het woordje ‘ik’ niet voor, en het woordje ‘mij’ ook al niet. 

Artikel: 'God in het gewone'

Een ‘theologie van het bijzondere’ combineert een nadruk op de bovennatuurlijke kracht van de Geest met en een sterk positief Godsbeeld.  Het oefent sterke aantrekkingskracht uit op 21e eeuwse gelovigen. Wat is het antwoord op deze spiritualiteit?

Recensie: 'Jezus'

Het lezen van het boek Jezus van Dick van Keulen bracht me terug naar mijn tienerjaren, zo’n twintig jaar geleden: in  veel evangelische lectuur werd  het onderscheid tussen geest, ziel en lichaam zorgvuldig uiteen gezet. Nu ontbrak de prikkeling van het lezen van iets nieuws.

Opstanding

'Omdat Hij leeft, ben ik niet bang  voor morgen'

Belijdenis

'Dit weet ik: dat God met mij is' 

Roeping

'Mijn hart zegt u na: "Zoek mijn nabijheid!"' 

Website Ilonka Terlouw Home