Kerkdienst Tollebeek door ds. Terlouw februari 2016

Preken

Op thema

Online Kerkdiensten in Corona tijd

Uitgelicht: 'De hoop van Gods Geest'

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/f371af1d-f9c9-4700-b7e1-3b3cf8b031da.

Inhoud tonen

Genesis 1:1-10 | Op de eerste pagina van de Bijbel begint het evangelie. De schepping is een verhaal van genade, van een God die sterker is dan de duisternis, van een God die leven mogelijk maakt waar het onbewoonbaar was. De schepping wijst op Gods Geest als bron van leven. Dáár moet je het van hebben. 

Preken over het Dagelijks leven

Preek over Spreuken 25:11 Over de kracht van woorden; over vriendelijk spreken gesproken

Over vriendelijk spreken gesproken

Spreuken 25:11a |  De vraag is niet: Wat wil ik kwijt? Het gaat er niet om dat jij je hart kan luchten, maar dat je de ander dient met wat je zegt.

Verwachtingen management

Genesis 14:17-24 | Als God je roept, waarnaartoe dan ook of voor welke taak dan ook, hoe manage je dan je verwachtingen? Verwacht je het dan van de wég of van Gód? 

Preek over Prediker 3 Alles heeft zijn tijd

Inzicht in de tijd

Prediker 3:1-15 |  Hoe laat is het in jouw leven? Prediker 3 vormt een uitnodiging in de tijd te leven en te genieten, maar dan niet zoals de 'pretparkgeneratie'

Preek over Psalm 121 Help ik ga op vakantie

Help ik ga op vakantie!

Psalm 121 | Hoe ga jij op reis? Bedenk dat God als een schaduw met je meegaat. Als de hitte je teveel wordt, is Gods schaduw maar één stap weg. Het leven is een pelgrimsreis onder het wakende oog van God.

Nooit meer druk

Psalm 118:24 | Weet je wat het mooie eraan is, als je leeft op het ritme van genade? Je agenda, die wordt er niet minder vol van, en tóch ben je dan nooit meer druk! 

Preek over 2 Koningen 5 Naäman en boosheid

Boos

2 Koningen 5:1-19 |  Ben jij  iemand die zich telkens op laat fokken? Boos wordt? En dan door een ander tot de orde moet worden geroepen? Ben jij een Naäman? 

Preek over Matteüs 20 Over de zonde van het vergelijken

Jezelf vergelijken met anderen

Matteüs 20:1-16 | Onze gedachten staan vaak bol van de lijstjes waarin we van alles rangschikken. Maar de vraag is: Meet jij jezelf af aan anderen of aan God? 

Preek over Johannes 13 en 1 Korintiers 13 over het nieuwe gebod van Jezus: liefhebben

Een nieuw gebod

Johannes 13:31-35 & 1 Korintiërs 13:4-7 |  Waaraan denk je dat mensen jou herkennen als  een discipel van Jezus Christus? Wat zouden ze over jou zeggen? 

Ilonka Terlouw Startzondag Wandelen met God 17 september 2017
Belijdenisdienst ds. Ilonka Terlouw Tollebeek 20 maart 2016
Doopdienst ds. Terlouw Tollebeek 5 maart 2017

 Preken over gebed

Preek Matteus 6 Bidden met het Onze Vader

Onze Vader (1): Wat ontbreekt er in het Onze Vader? 

Matteüs 6:6-15 | Onze gebeden zijn doorspekt van het ‘ik’! Maar in het volmaakte gebed dat Jezus ons leert, komt het woordje ‘ik’ niet voor, en het woordje ‘mij’ ook al niet. 

Preek Matteüs 6 Onze Vader die in de hemel zijt

Onze Vader (2): Tot wie bidden we?

Matteüs 6:9b | Bij de woorden ‘Onze Vader’ kunnen we Gods vaderschap makkelijk met onze eigen ideeën invullen. We moeten bij Jezus te rade te gaan. God is boven alles zíjn Vader. 

Preek over Matteüs 6 Onze Vader Uw koninkrijk kome

Onze Vader (3): De hemel op aarde

Matteüs 6:10 | Die knagende en regelmatig terugkerende onrust dat God soms zo ver weg lijkt! Dat kan ons boos maken, dat kan ons bitter maken, óf het kan ons tot bidders maken. 

Preek Matteüs 6 Onze Vader Dagelijks Brood

Onze Vader (4): 'Here, geef ons vandaag...'

Matteüs 6:11 | De vragen van gisteren zijn de vragen van gisteren. God vraagt je: Wat kan ik vandaag voor je doen? Nu? Waar loop je nu tegenaan? 

Preek Matteüs 6 Onze Vader Uw Koninkrijk kome

Onze Vader (5): Het grootste probleem

Matteüs 6:12b en 15 | Hoe kan er ooit wereldwijde vrede zijn als wij elkaar niet kunnen uitstaan? Het grootste probleem van Gods komende rijk is niet of Gód ons wil vergeven. 

Preek Matteüs 6 Onze vader leidt ons niet in verzoeking

Onze Vader(6): Hoe blijf ik geloven?

Matteüs 6:13 | Ik las afgelopen week een verhaal van twee mensen die richting de veertig liepen en aangaven: “We zijn gewoon gestopt met geloven...” 

Preek Matteüs 26 Uw wil geschiedde

Bidden met de lijdende Jezus

Matteüs 26 | Wie bidden een plek geeft in zijn leven, kiest er bewust voor vast te houden aan een God die groter is dan zijn eigen zorgen. 

Preek Lucas 18 De onrechtvaardige rechter Heeft bidden zin?

Ich schaffe das! 

Lucas 18:1-8 | Heeft bidden wel zin? Maar de vraag is niet of God gebeden verhoort, zegt Jezus.
De werkelijke vraag is, of er nog wel mensen zijn die bidden.

Zo Ik heb mijn preek klaar Alleen nog een Bijbeltekst
Preken en hun hoorders en wensen

Preken over Pasen en de Opstanding

Preek matteus 28 puinhopen van ons leven  kruis van Jezus

Op de puinhopen van ons leven

Matteüs 28 | Wat zijn dingen in jouw leven waarvan jij denkt ‘ik heb het verprutst’, 'of ‘een zooitje van gemaakt’? Op deze puinhopen staat het kruis.

preek Lucas 24 Jezus zoeken maar niet vinden paasmorgen

Naald in de hooiberg

Lucas 24 | Op paasmorgen wordt Jezus gezocht, maar niet gevonden. Heb jij dat weleens meegemaakt? Dat je de Heer Jezus zoekt, maar Hem niet vindt?  

preek marcus 16 selfie van de opgestane van angst naar vertrouwen

Van angst naar vertrouwen

Marcus 16 | Hoe sta jij bij het graf? Met een mobieltje in je hand voor een selfie met de opgestane? Dán sta je er voor niets. Pasen vraagt om geloof.

preek johannes 17 opstanding van Jezus bevrijd van angst

Bevrijd van angst

Johannes 17 | Toen Jezus opstond, hervatte het oude leven zich niet. De opstanding van Jezus bevrijd je juist van je leven, van je pijn, van de crisis die je hebt meegemaakt. 

preek johannes 13 Jezus mag jouw voeten wassen

Mag Jezus jouw voeten wassen?

Johannes 13:1-29 | Heel wat mensen vinden het makkelijk voor anderen te zorgen, dan zich te laten verzorgen. Als Jezus jouw voeten mag wassen, zal je Godsbeeld en zelfbeeld veranderen.

preek marcus 11 en 2 samuel 6 intocht van de ark en intocht van Jezus

'The Passion' en Palmpasen

Marcus 11:1-11 en 2 Samuel 6 | De intocht van de ark (2 Sam. 6) laat ons iets zien van het geheim van de intocht van Jezus. In Jezus is God aanwezig en dat zet alles op scherp. 

preek marcus 14 verscheurd en verbroken maar deze vrouw deed wat ze kon

Zij deed wat zij kon

Marcus 14:1-10 |  Verscheurdheid en gebrokenheid. Hoe vaak kunnen we dát zeggen in deze wereld, dat zulk lijden goed nieuws is? Slechts één mens, een vrouw,   bood Jezus een moment van genade in dat lijden.  

Mozes en de doortocht door de rode zee anno 2020
Cartoon Jezus en de vier evangelisten

Preken voor als het leven zwaar valt

eeuwigheidszondag Kerkdienst Tollebeek 2017

Wij zijn mensen van de hoop

1 Kor. 15:12-19 en 1 Thess. 4:13-18 | 'God, had u dat niet anders kunnen doen?' Wat is het geloof nog waard, als het dan, wanneer het erop aankomt, geen verschil blijkt te maken?

Preek over Psalm 23 God is goed

God is goed

Psalm 23:5 | Dankbaar zijn? Soms zou je wel willen, maar kan je er gewoon even niets mee. En toch vraagt God je om er -  vóór het oog van je vijanden – een feestje van te maken. 

Méér dan moederliefde

Exodus 34:5-8 en Jesaja 49:14-16a | Ons verdriet dwingt ons het te hebben over wie Hij is. De HEER is liefdevol is: Hij weet zich als een moeder onverbrekelijk met haar kinderen verbonden.  

De hoop van Gods geest

Genesis 1:1-10 |  De schepping verhaalt van genade, van een God die sterker is dan de duisternis. God maakt leven mogelijk waar het onbewoonbaar was. Van Gods geest moet je het van hebben. 

Predikant Ilonka Terlouw voorgaan in Tollebeek december 2019
Op de kansel in Tollebeek
Kansel Tollebeek Ilonka Terlouw voorjaar 2016

Preken over Werken in Gods Koninkrijk

Raadsel outside the Box negen stippen

Geloven 'Outside the Box'

1 Samuël 16 |  Onze kracht ligt niet in één of andere management strategie waarin wij outside the box moeten leren denken. Onze kracht ligt in een God, die buiten de bestaande kaders om werkt. 

Selective Attention

Johannes 9:1-41 | Het wonder dat Jezus doet in Johannes 9, vormt een soort van experiment waarmee Jezus de mensen test om te kijken wat zij zien. Door stigmatisering en beeldvorming kun je blind worden voor Gods werk. 

Kerkje Nigtevecht

Geroepen - in een wereld zonder God door God

Ester 4:14 | God is niet ‘voor handen’, en toch zien we Gods hand overal. Dat geeft ons de moed om onze eigen grenzen te verleggen; om dát te doen, waarvan we zelf niet hadden gedacht dat we het ooit zouden doen, of kunnen. 

Startzondag ds. Ilonka Terlouw 2017 wandelen met God