Exodus 25:31, 33 en 34a

'Maak een kandelaar van zuiver goud. [...] De armen moeten versierd worden met amandelbloesem; [en] ook de schacht.'

'Zeg het met bloemen'

1. ‘Zeg het met bloemen’

Het is een welbekende slogan: ‘Zeg het met bloemen’. De slogan gaat al meer dan 100 jaar mee en is afkomstig uit Amerika. In 1917 klonk het al: ‘Say it with flowers.’ 

 

In alle culturen en tijden worden bloemen gebruikt om iets te zeggen zonder woorden. Ook in de Bijbel gebeurt dat. Bij het ontwerp van de gouden kandelaar zien we, dat God denkt: ‘Laat ik het vandaag eens met bloemen zeggen.’ God gaf opdracht de 7-armige kandelaar helemaal te versieren met bloemen. 


2. De tabernakel 

Deze kandelaar stond in de tabernakel. 

 

De tabernakel was een soort van mobiele kerk, een verplaatsbaar gebouwd, dat op elke kampeerplek werd opgebouwd toen Israël door de woestijn trok, van Egypte naar het beloofde land. 

 

Tientallen planken van wel vijf meter hoog, werden rechtop naast elkaar gezet, 24 aan de ene kant en 24 aan de andere kant. Meerdere gekleurde kleden fungeerden als dakbedekking. Het buitenste kleed, echter, was een grauw kleed dat gemaakt was van zeekoevellen. De kleden die aan de voor- en achterkant hingen, zorgden ervoor dat er geen daglicht binnenkwam. 

 

Als je dat heiligdom binnenging, dan moesten je ogen dus eerst even aan de donkere ruimte wennen. Niet dat het er helemaal donker was. Nee, in die tabernakel stond deze gouden kandelaar, met daarop zeven olielampjes, die dag en nacht brandden. Dat was het allereerste wat je zag: die kandelaar. Je ogen werden er als het ware vanzelf naartoe getrokken. Als vanzelf stelden je ogen zich scherp op dat versierde voorwerp. 

 

Wat zal ik de mensen zeggen, als ze mijn huis binnenkomen? 

Wat wil ik dat ze onthouden als ze bij Mij komen?

Zo heeft God zich afgevraagd.

 

En God heeft gedacht: ‘Zeg het bloemen’. 


3. Licht en leven

Om er geen misverstand over te laten bestaan, wát Hij de mensen precies wilde zeggen, gaf Hij opdracht om de kandelaar te versieren met amandelbloesem, familie van de welbekende roos. In het voorjaar is de amandelboom de eerste boom die bloeit, met een zee van witte of roze bloesem. Het is déze boom die in het voorjaar het nieuwe leven aankondigt. Deze bloemen zeggen maar één ding: het is weer lente, het is tijd voor nieuw leven. Dát was het eerste wat op je afkwam, als je Gods huis binnenstapte: licht en nieuw leven. 

 

Tot op de dag van vandaag is dat wat God je geven wil, als je zijn huis binnenkomt, of als je tot God nadert op welke manier dan ook. Hij wil licht en nieuw leven brengen, ook in jouw bestaan. 

 

4. Uitgeblust 

Hoe staat het ervoor met jouw geloof en jouw leven? 

Is dat vol licht en leven, of voel je je eerder moe en uitgeblust? 

De tabernakel stond midden in de woestijn. Het is een passend beeld van hoe wij het leven soms ervaren: als een dorre, droge woestijn. 

 

Soms ligt er gewoon een deken van vermoeidheid over je leven heen. Precies verwoorden valt niet altijd mee. Het gevoel van de lente kan je in ieder geval niet te pakken krijgen. Eerder voel je je als ‘het gras dat verwelkt en de bloem die afvalt.’ Je voelt je uitgeblust. 

 

Hoe vind je jezelf dan terug? 

 

Er zijn 101 tips die je ter harte kunt nemen: meer bewegen, rust nemen, een stapje terug doen, je gevoelens uiten in plaats van opkroppen, gezonder eten, goed slapen enzovoort. Enzovoorts. Maar de brede basis van je bestaan verandert enkel wanneer je het heiligdom van God binnengaat, en je ogen richt op licht van de kandelaar. Je leven verandert, wanneer je het licht van Jezus erover laat schijnen. 

 

Jezus Christus zegt: ‘Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal nimmer meer in de duisternis wandelen’. Híj is onze kandelaar én het Licht dat op die kandelaar brandt. Hij is degene die jouw leven nieuwheid, hoop, nieuwe energie en blijdschap geven wil. 

 

Waar bevind jij je? In de woestijn? Is dat hoe jouw leven eruit ziet? Sta dan op, kom Gods huis binnen. Weet je welkom in de kerk of kniel in je binnenkamer neer, en laat Jezus’ licht in je leven schijnen. 

 

5. Gods heerlijkheid en engelen die over je waken 

Wie zich richt op het licht van Jezus, gaat de wereld anders zien en gaat zijn eigen leven anders zien. 

 

Laat me je nog eenmaal mee terugnemen naar die tabernakel van destijds. Weet je wat er gebeurde als je iets langer in die tabernakel stond, als je jezelf de tijd gunde om te wennen aan het licht van de kandelaar? Dan zag je al meer van de ruimte waarin je je bevond. Zie je het voor je? Het kan haast niet anders, of je raakt onder de indruk van die ruimte. Je zult zien dat de wanden helemaal van goud zijn. Het is alsof Gods heerlijkheid zelf je omringd. Geen gouden randje, nee er staat een gouden muur om je leven heen. En als je dan je ogen eens laat afdwalen naar het plafond, dan zie je dat er allemaal engelen in het doek van het plafond geweven zijn. 

 

Dát is het nieuwe leven dat God je biedt. Een leven waarin je zult ontdekken dat Gods heerlijkheid je omringt en Zijn engelen over je waken. 

 

6. Kom!

Maar let op hè: als je buiten staat, dan zie je daar niets van. Van buitenaf zag die tabernakel er helemaal niet zo aantrekkelijk uit. Het buitenste kleed dat over de tabernakel heen gespannen werd, was grauw en gemaakt van zeekoevellen.

 

Kom, kom naar binnen. Kom tot God. Laat je ogen wennen aan licht van de kandelaar. Richt je op de Levende en de hemel zal om je heen oplichten. 

 

Laat me afsluiten met de woorden uit Gezang 466:

 

            Als God, mijn God maar voor mij is

            Wie is er dan mij tegen? […]

            Dan werken druk en droefenis

            Mij nochtans tot een zegen, 
            Dan waakt alom een engelen wacht

            Dan zie ik sterren in de nacht

            En bloemen op mijn wegen.

 

Exodus 25:31-33a en 34a
 
‘Maak een kandelaar van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. 32De schacht moet zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de andere kant. 33Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem; […] 34Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem.’